Во допир со природните убавини...
Камени кукли
alt
НА 13 КИЛОМЕТРИ
од Кратово, во селото Куклица, се наоѓа геолошкиот резерват Весела свадба, ремек-дело на природата и ретка појава во светски рамки.
Повеќе...
 
Царев Врв
alt
ОСОГОВСКИТЕ ПЛАНИНИ
се грамаден
планински масив кој доминира во источниот дел
на државата, со Царев Врв како атрактивен
предизвик за рекреативните планинари.
Повеќе...
 
Калин Камен
alt
ПЛАНИНСКИОТ ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР

Калин Камен се наоѓа на 10 км
југоисточно од Крива Паланка,
над манастирот Св. Јоаким Осоговски.
Повеќе...