Во длабочините на културата и историјата...
Манастир Св. Јован Бигорски
alt
ОВОЈ МАНАСТИРСКИ КОМПЛЕКС се наоѓа
на патот меѓу Гостивар и Дебар, во непосредна
близина на селата Ростуша, Битуше, Велебрдо
и Требишта, по течението на реката Радика.
Повеќе...
 
Лешочки манастир
alt
КАКО ТОГАШЕН ЕПИСКОПСКИ ЦЕНТАР,
денес опеаниот Лешочки манастир
е изграден во 1321 година, на половина
километар оддалеченост од сегашната локација.
Повеќе...
 
Галичка свадба
alt
ГАЛИЧКАТА СВАДБА Е ПРАЗНИК за очите
и воздишка за душата, богато доживување
на многу оригинални, единствени
и неповторливи свадбарски обичаи и ритуали.
Повеќе...
 
Шарена џамија
alt
ШАРЕНАТА ЏАМИЈА ВО ТЕТОВО
се смета
за еден од најживописните споменици
од бројните исламски сакрални објекти
подигнати на територијата на Македонија.
Повеќе...